KOKOUSKUTSU

Bichon Frisé ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Lahdessa 17.3.2019

Hotelli Scandic, Vesijärvenkatu 1, 15100 LAHTI, klo 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 8§ vuosikokousasiat.
Hallituksen tuomat asiat:
Esitetään hyväksyttäväksi rodun Pevisa-ohjelma vuosille 2020- 2024 seuraavasti

 • Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja ennen astutusta annettu polvitutkimuslausunto.
 • Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
 • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1.
 • Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen.
 • Yhdellä jalostusuroksella voi olla elinaikanaan max. 80 rekisteröityä jälkeläistä, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan

Jalostustieteellinen toimikunta on kirjannut muistiin rodulle toistaiseksi voimassa olevan ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan, jolloin ulkomaiselta, ulkomailla asuvalta, urokselta ei vaadita silmä- ja polvitutkimustulosta.

Jäsenten tuomat asiat:

Esitän, että Bichon Frisé RY:n vuosikokouksessa 2019 käsitellään Sitoumuskasvattajasopimus kokonaisuudessaan ja tehdään siihen jäsenten paikan päällä esittämät muutokset, samoin esitän että samassa yhteydessä käsitellään vaatimukset pentuvälitykseen hyväksyttävistä pentueista ja laaditaan pentuvälitykselle jäsenten kokouksessa esittämät säännöt.

TERVETULOA
Hallitus

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

  Aika: 17.3.2019. klo 13.00

Paikka: Hotelli Scandic, Lahti

Vesijärvenkatu 1, Lahti

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN SEKÄ OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN
 3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALITSEMINEN
 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
 5. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
 6. TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON ESITTELY
 7. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ PÄÄTTÄMINEN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE
 8. JÄSENMAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN SEURAAVALLE TOIMINTAVUODELLE
 9. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
 10. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Erovuoroiset jäsenet ovat  Pia Helminen, Päivikki Ruth
Varajäsenet ovat Jari Jaakkola, Kirsi Immonen

 1. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ VALITSEMINEN
 2. VALITAAN EDUSTAJA KENNELLIITON VALTUUSTON YLEISKOKOUKSEEN KAUDELLE  2020-2022 JA HÄNEN VARAHENKILÖ
 3. HALLITUKSEN ESITTÄMÄT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT

Esitetään hyväksyttäväksi rodun Pevisa-ohjelma vuosille 2020- 2024 seuraavasti

 • Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja ennen astutusta annettu polvitutkimuslausunto.
 • Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
 • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1.
 • Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen.
 • Yhdellä jalostusuroksella voi olla elinaikanaan max. 80 rekisteröityä jälkeläistä, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan

Jalostustieteellinen toimikunta on kirjannut muistiin rodulle toistaiseksi voimassa olevan ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan, jolloin ulkomaiselta, ulkomailla asuvalta, urokselta ei vaadita silmä- ja polvitutkimustulosta.

 1. JÄSENTEN ESITTÄMÄT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT, MIKÄLI NIISTÄ ON HALLITUKSELLE KIRJALLISESTI ILMOITETTU VIIMEISTÄÄN 31.1 MENNESSÄ.

Esitän, että Bichon Frisé RY:n vuosikokouksessa 2019 käsitellään Sitoumuskasvattajasopimus kokonaisuudessaan ja tehdään siihen jäsenten paikan päällä esittämät muutokset, samoin esitän että samassa yhteydessä käsitellään vaatimukset pentuvälitykseen hyväksyttävistä pentueista ja laaditaan pentuvälitykselle jäsenten kokouksessa esittämät säännöt.

 1. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

LATAA ESITYSLISTA TÄSTÄ