Hallitus tiedottaa

Bichon Frisé ry tiedottaa

JTT:n päätös 7.6.2016 (5/2016):

Toimikunta hyväksyy bichon frisén tilastojen osalta päivitetyn JTO:n niin, että se on voimassa kauden 2017 – 2018.

Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja polvitutkimuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 100 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018.

Toimikunta toteaa, että näin suurilukuisen rodun urosten jälkeläismäärän arvioinnissa pitäisi käyttää 3%/ 4 vuoden rekisterönnit.

Toimikunta toteaa, että rodun rotukohtaisten erityisehtojen mukaan koiran tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa on edelleen voimassa.

Sitoumuskasvattajasopimus 1.5.2015 alkaen

Nykyisten sitoumuskasvattajien on 1.5.2016 mennessä täytettävä uudet kriteerit lukuun ottamatta suosittelijoita.

sitoumuskasvattajasopimus