Bichon Frisé rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma 1.1.2013 alkaen

1.1.2011 tai sen jälkeen tehtyjä astutuksia koskevat seuraavat Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelman säännöt, joiden täyttyminen on pentueen rekisteröinnin ehtona.

  • Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassaoleva silmätarkastuslausunto ja ennen astutusta annettu polvitutkimuslausunto.
  • Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
  • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1.
  • Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen.
  • Yhdellä jalostusuroksella voi olla einaikanaan max. 100 rekisteröityä jälkeläistä, viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan

Jalostustieteellinen toimikunta on kirjannut muistiin rodulle toistaiseksi voimassa olevan ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan, jolloin ulkomaiselta, ulkomailla asuvalta, urokselta ei vaadita silmä- ja polvitutkimustulosta.

Ohjelma on voimassa 31.12.2019 asti.