Hallitus tiedottaa

Bichon Frisé ry tiedottaa

Bichon Frisé ry:n hallituksen kuulumisia

Bichon Frisé ry:n hallituksen kuulumisia

Kokous pidettiin 27.2.2024 klo 18 Teams-etäkokouksena

Läsnä:
Laura Lehto, puheenjohtaja
Mia Niemi-Aho, jäsen, poistui klo 20.09
Maria Niittymäki, jäsen
Jari Jaakkola, jäsen
Satu Eskelinen, jäsen
Jaana Karenmaa-Nurminen, jäsen, poistui klo 19.35
Anu Torop, varajäsen Sanna Karhun tilalla kokouksessa
Kirsi Immonen, varajäsen
Sanna Kervola, rahastonhoitaja, poistui klo 18.39
Pirjo Laasanen, sihteeri

Poissa:
Sanna Karhu, hänen tilallaan kokouksessa Anu Torop

Kokouksessa käytiin läpi Turun erikoisnäyttelyn budjettia. Näyttelyn lopulliset tulot
selviävät, kun saadaan tietää näyttelyyn ilmoittautuneiden määrä. Ilmoittautuminen päättyy
25.3. Päätetiin valtuuttaa rahastonhoitaja Eveliina Loippo kysymään showlinkiltä
väliaikatietoa ilmoittautuneiden määrästä. Vuoden aikana kustannukset ovat nousseet
suunnitellusta. Esim. lentojen hinnat ovat nousseet viime vuoden alusta. Hallitus päätti
nostaa näyttelyn budjettia 3000 eurosta 3500 euroon.

Keskusteltiin vuosikokouksesta ja siitä, miten äänestykset toteutetaan kokouksessa.
Tutkittiin yhdistyslakia ja selvitettiin, että kokouksen saa tallentaa. Tallentamisesta
ilmoitetaan sähköpostitse kokoukseen ilmoittauneille jäsenille sekä myös kokouksen
alussa. Tallenne tehdään vuosikokouksen sihteerin käyttöön ja se poistetaan heti, kun
pöytäkirja on valmis.

Turun erikoisnäyttelyn sponsorit ovat PetBaja, SpecialOne ja Natures Protection. Vuoden
ensimmäiseen jäsenlehteen laitetaan sponsoreiden logot erikoisnäyttelymainoksen
yhteyteen. Sponsoreille luvataan mainokset 2/24 lehteen.

Yhdistys järjestää hammasluennon. Sen pitää eläinlääkäri Marja Hassi. Hammasluento on
sovittu pidettäväksi 27.3.2024 klo 18 Teamsin kautta. Hinnaksi päätettiin 10 €, jos ei ole
yhdistyksen jäsen. Jos haluaa liittyä luennon yhteydessä yhdistyksen jäseneksi, ei
veloiteta liittymismaksua ja luento on ilmainen. Ilmoittautumiset luennolle 24.3. mennessä
sähköpostiin: bfsihteeri@gmail.com

Riikka Lavonen jättäytyi Suomen agilityliiton yhteyshenkilön tehtävästä ja tilalle valittiin
Outi Kuitunen. Hän on jo aloittanut tehtävässä.

Vuosikokous 2023

Bichon frisé ry:n vuosikokouksen pöytäkirja >
Bichon frisé ry:n toimintakertomus 2022 >
Bichon frisé ry:n toimintasuunnitelma 2023 >
Budjetti 2023 >
Tilinpäätös 2022 >

Bichon Frise ry:n hallitus puoltaa kennelnimihakemuksia sekä Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitettuja pentueita seuraavin kriteerein:

Hakija täyttää sitoumuskasvattaja sopimuksen ehdot-

  • Kennelnimen hakijan omistamalla koiralla tulee olla näyttelyistä vähintään 3 x laatuarvostelu erittäin hyvä (EH) tai jalostukseen käytettävällä koiralla jalostustarkastus. 
  • Hakijan täytyy olla ollut puoli vuotta yhdistyksen jäsenenä. 
  • Kennelnimen hakijalla ei saa olla tuomiota eläinsuojelurikoksesta.
  • Kennelnimen hakijan täytyy tehdä itsestään esittely ja toimittaa se hallituksen sihteerille. 

Mikäli puoltoa hakeva on jo kasvattanut pentueita, kasvattaja on noudattanut jalostusyksilöiden valinnassa seuraavia sääntöjä niin kasvattaessaan itse pentueita että antaessaan uroksia astutukseen:

⦁Ensimmäistä kertaa narttua penikoitettaessa tulee sen olla synnytyshetkellä alle viisivuotias.
⦁Yhden uroksen jälkeläismäärä saa kalenterivuodessa olla korkeintaan 25 Suomessa rekisteröityä pentua kuitenkin siten, että viimeinen rajan ylittävä pentue hyväksytään kokonaisuudessaan, ellei raja ole täyttynyt ennen astutusta. (Esimerkiksi, jos koiralla on jo 24 jälkeläistä, on sallittua käyttää sitä jalostukseen kyseisenä vuonna vielä kerran ja koko syntyvä pentue hyväksytään pentujen lukumäärästä riippumatta.)
⦁Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. Erityisesti jalostuskoirien valinnassa vältettäviä sairauksia tai ominaisuuksia ovat sellaiset, joiden voidaan katsoa aiheuttavan koiralle kipua tai haittaa tai vaikuttavan rodun elinvoimaisuutta vähentävästi. Lisätietoa jalostukseen soveltuvista koirista löytyy Jalostuksen Tavoiteohjelmasta.
⦁ Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää yhtä. Jos toisella osapuolella on tois- tai molemminpuolinen 1-asteen patellaluksaatio, tulee toisen osapuolen olla täysin tervepolvinen
⦁ Jos jalostukseen käytettävän koiran toisella vanhemmalla on todettu harmaakaihi, voi koiraa käyttää jalostukseen vain seuraavin ehdoin:
• Koiran toisen vanhemman tulee olla kaihivapaa
• Koiran tulee ensimmäisellä kerralla jalostukseen käytettäessä olla astutushetkellä vähintään 3 vuoden ikäinen. Kaihisairaan koiran jälkeläistä saa käyttää jalostukseen yhden kerran kalenterivuodessa.
• Koira tulee olla virallisesti todettu silmistään terveeksi joka kerta korkeintaan 6 kk ennen astutusta. • Kahta kaihisairaan vanhemman jälkeläistä ei saa yhdistää keskenään.
⦁Jalostukseen käytettävillä koirilla on oltava näyttelyistä vähintään laatuarvostelu EH kaksi kertaa tai molemmilla jalostustarkastus. Sitoumuskasvattajat voivat poiketa jalostuskoiran näyttelytulos-velvoitteesta kerran kalenterivuodessa tai noudattaa viiden erin sääntöä: Mikäli kasvattajalla on viidessä viimeisessä näyttelyikäisessä pentueessa vähintään viisi näyttelyssä laatuarvosanalla erinomainen palkittua koiraa, voi hän halutessaan poiketa jalostusyksilön näyttelytulos velvoitteesta. Viiden yksilön tuloksien on oltava hankittuna jo astutushetkellä.