Hallitus tiedottaa

Kutsu ylimääräiseen vuosikokoukseen

Bichon frisé ry:n ylimääräinen vuosikokous pidetään Teamsissa sekä osoitteessa Peuratie 4, Hollola torstaina 21.4.2022 klo 19:00.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen bfkokous@gmail.com 20.4.2022 klo 24:00 mennessä.

Katso ylimääräisen kokouksen esityslista täältä.

Tarkemmat ohjeistukset osallistujille ilmoitetaan erikseen Bichon frisé ry:n Facebook-sivuilla ja yhdistyksen nettisivuilla.

-Hallitus

Bichon Frisé ry tiedottaa

Vuosikokous 2022

Bichon frisé ry:n vuosikokouksen kokouspöytäkirja >
Bichon frisé ry:n toimintakertomus 2021 >
Bichon frisé ry:n toimintasuunnitelma 2022 >
Budjetti 2022 >
Tase 2021 >
Tuloslaskelma 2021 >

 

JTT:n päätös 7.6.2016 (5/2016):

Toimikunta hyväksyy bichon frisén tilastojen osalta päivitetyn JTO:n niin, että se on voimassa kauden 2017 – 2018.

Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmista tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto ja polvitutkimuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 100 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018.

Toimikunta toteaa, että näin suurilukuisen rodun urosten jälkeläismäärän arvioinnissa pitäisi käyttää 3%/ 4 vuoden rekisterönnit.

Toimikunta toteaa, että rodun rotukohtaisten erityisehtojen mukaan koiran tulee astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen.

Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa on edelleen voimassa.

Sitoumuskasvattajasopimus

Uusi sitoumuskasvattajasopimus astuu voimaan vuosikokouksen päätösellä 17.3.2019 ja korvaa edellisen sopimuksen.

Vanhan sopimuksen allekirjoittaneet eivät tarvitse uusia suosittelijoita.

sitoumuskasvattajasopimus

Bichon Frise ry:n hallitus puoltaa kennelnimihakemuksia sekä Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitettuja pentueita seuraavin kriteerein:

 

Hakija täyttää sitoumuskasvattaja sopimuksen ehdot-

Hakijan vähintään yhden kasvattaman tai omistaman koiran tulee olla palkittuna Suomen näyttelyissä vähintään 5 kertaa laatumaininnalla erinomainen.

Mikäli puoltoa hakeva on jo kasvattanut pentueita, kasvattaja on noudattanut jalostusyksilöiden valinnassa seuraavia sääntöjä niin kasvattaessaan itse pentueita että antaessaan uroksia astutukseen:

⦁Ensimmäistä kertaa narttua penikoitettaessa tulee sen olla synnytyshetkellä alle viisivuotias.
⦁Yhden uroksen jälkeläismäärä saa kalenterivuodessa olla korkeintaan 25 Suomessa rekisteröityä pentua kuitenkin siten, että viimeinen rajan ylittävä pentue hyväksytään kokonaisuudessaan, ellei raja ole täyttynyt ennen astutusta. (Esimerkiksi, jos koiralla on jo 24 jälkeläistä, on sallittua käyttää sitä jalostukseen kyseisenä vuonna vielä kerran ja koko syntyvä pentue hyväksytään pentujen lukumäärästä riippumatta.)
⦁Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. Erityisesti jalostuskoirien valinnassa vältettäviä sairauksia tai ominaisuuksia ovat sellaiset, joiden voidaan katsoa aiheuttavan koiralle kipua tai haittaa tai vaikuttavan rodun elinvoimaisuutta vähentävästi. Lisätietoa jalostukseen soveltuvista koirista löytyy Jalostuksen Tavoiteohjelmasta.
⦁ Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää yhtä. Jos toisella osapuolella on tois- tai molemminpuolinen 1-asteen patellaluksaatio, tulee toisen osapuolen olla täysin tervepolvinen
⦁ Jos jalostukseen käytettävän koiran toisella vanhemmalla on todettu harmaakaihi, voi koiraa käyttää jalostukseen vain seuraavin ehdoin:
• Koiran toisen vanhemman tulee olla kaihivapaa
• Koiran tulee ensimmäisellä kerralla jalostukseen käytettäessä olla astutushetkellä vähintään 3 vuoden ikäinen. Kaihisairaan koiran jälkeläistä saa käyttää jalostukseen yhden kerran kalenterivuodessa.
• Koira tulee olla virallisesti todettu silmistään terveeksi joka kerta korkeintaan 6 kk ennen astutusta. • Kahta kaihisairaan vanhemman jälkeläistä ei saa yhdistää keskenään.
⦁Jalostukseen käytettävillä koirilla on oltava näyttelyistä vähintään laatuarvostelu EH kaksi kertaa tai molemmilla jalostustarkastus. Sitoumuskasvattajat voivat poiketa jalostuskoiran näyttelytulos-velvoitteesta kerran kalenterivuodessa tai noudattaa viiden erin sääntöä: Mikäli kasvattajalla on viidessä viimeisessä näyttelyikäisessä pentueessa vähintään viisi näyttelyssä laatuarvosanalla erinomainen palkittua koiraa, voi hän halutessaan poiketa jalostusyksilön näyttelytulos velvoitteesta. Viiden yksilön tuloksien on oltava hankittuna jo astutushetkellä.