Hallitus tiedottaa

Bichon Frise ry:n hallitus puoltaa kennelnimihakemuksia sekä Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitettuja pentueita seuraavin kriteerein:

Hakija täyttää sitoumuskasvattaja sopimuksen ehdot-

Hakijan vähintään yhden kasvattaman tai omistaman koiran tulee olla palkittuna Suomen näyttelyissä vähintään 5 kertaa laatumaininnalla erinomainen.

Mikäli puoltoa hakeva on jo kasvattanut pentueita, kasvattaja on noudattanut jalostusyksilöiden valinnassa seuraavia sääntöjä niin kasvattaessaan itse pentueita että antaessaan uroksia astutukseen:

⦁Ensimmäistä kertaa narttua penikoitettaessa tulee sen olla synnytyshetkellä alle viisivuotias.
⦁Yhden uroksen jälkeläismäärä saa kalenterivuodessa olla korkeintaan 25 Suomessa rekisteröityä pentua kuitenkin siten, että viimeinen rajan ylittävä pentue hyväksytään kokonaisuudessaan, ellei raja ole täyttynyt ennen astutusta. (Esimerkiksi, jos koiralla on jo 24 jälkeläistä, on sallittua käyttää sitä jalostukseen kyseisenä vuonna vielä kerran ja koko syntyvä pentue hyväksytään pentujen lukumäärästä riippumatta.)
⦁Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. Erityisesti jalostuskoirien valinnassa vältettäviä sairauksia tai ominaisuuksia ovat sellaiset, joiden voidaan katsoa aiheuttavan koiralle kipua tai haittaa tai vaikuttavan rodun elinvoimaisuutta vähentävästi. Lisätietoa jalostukseen soveltuvista koirista löytyy Jalostuksen Tavoiteohjelmasta.
⦁ Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää yhtä. Jos toisella osapuolella on tois- tai molemminpuolinen 1-asteen patellaluksaatio, tulee toisen osapuolen olla täysin tervepolvinen
⦁ Jos jalostukseen käytettävän koiran toisella vanhemmalla on todettu harmaakaihi, voi koiraa käyttää jalostukseen vain seuraavin ehdoin:
• Koiran toisen vanhemman tulee olla kaihivapaa
• Koiran tulee ensimmäisellä kerralla jalostukseen käytettäessä olla astutushetkellä vähintään 3 vuoden ikäinen. Kaihisairaan koiran jälkeläistä saa käyttää jalostukseen yhden kerran kalenterivuodessa.
• Koira tulee olla virallisesti todettu silmistään terveeksi joka kerta korkeintaan 6 kk ennen astutusta. • Kahta kaihisairaan vanhemman jälkeläistä ei saa yhdistää keskenään.
⦁Jalostukseen käytettävillä koirilla on oltava näyttelyistä vähintään laatuarvostelu EH kaksi kertaa tai molemmilla jalostustarkastus. Sitoumuskasvattajat voivat poiketa jalostuskoiran näyttelytulos-velvoitteesta kerran kalenterivuodessa tai noudattaa viiden erin sääntöä: Mikäli kasvattajalla on viidessä viimeisessä näyttelyikäisessä pentueessa vähintään viisi näyttelyssä laatuarvosanalla erinomainen palkittua koiraa, voi hän halutessaan poiketa jalostusyksilön näyttelytulos velvoitteesta. Viiden yksilön tuloksien on oltava hankittuna jo astutushetkellä.