Hallitus tiedottaa

Bichon Frisé ry tiedottaa

Bichon Frisé ry:n hallituksen kuulumisia

Bichon Frisé ry:n hallituksen kuulumisia

Hallituksen kokous pidettiin 2.1.2024 klo 18:00 teams-kokouksena.

Läsnä:

Laura Lehto, puheenjohtaja
Sanna Karhu, varapuheenjohtaja
Satu Eskelinen, jäsen
Jari Jaakkola, jäsen
Maria Niittymäki, jäsen
Mia Niemi-Aho, jäsen
Anu Torop, varajasen Jaana Karenmaa- Nurmisen sijasta paikalla
Pirjo Laasanen, sihteeri

Poissa: Jaana Karenmaa – Nurminen

Kokouksessa käytiin läpi jäsenasioita. Vuoden 2023 lopussa yhdistyksessä oli 730 jäsentä.

Hallitus muistuttaa, että Sitoumuskasvattajat voivat liittää veloituksetta uusien pentueiden
pentujen ostajat yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksen nettisivuille lisätään linkki lomakkeeseen, jonka kautta voi liittyä jäseneksi.

Vuosikokous järjestetään hybridikokouksena 17.3.2024 klo 13.

Kennelnimipuoltojen kriteerit päivitetään yhdistyksen nettisivuille. Kennelnimen hakijan
omistamalla koiralla tulee olla näyttelyistä vähintään 3 x laatuarvostelu erittäin hyvä (EH)
tai jalostukseen käytettävällä koiralla jalostustarkastus. Hakijan täytyy olla ollut puoli vuotta
yhdistyksen jäsenenä. Kennelnimen hakijalla ei saa olla tuomiota eläinsuojelurikoksesta.
Kennelnimen hakijan täyttyy tehdä itsestään esittely ja toimittaa se hallituksen sihteerille. 

Vuoden 2024 kalentereita tilattiin niin paljon, että niitä painatettiin vielä lisää.

Anu Torop jatkaa lehden päätoimittajana. Lehden taittajana aloittaa 2024 alusta Tanja
Minkkinen.

Vuosikokous 2023

Bichon frisé ry:n vuosikokouksen pöytäkirja >
Bichon frisé ry:n toimintakertomus 2022 >
Bichon frisé ry:n toimintasuunnitelma 2023 >
Budjetti 2023 >
Tilinpäätös 2022 >

Bichon Frise ry:n hallitus puoltaa kennelnimihakemuksia sekä Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitettuja pentueita seuraavin kriteerein:

Hakija täyttää sitoumuskasvattaja sopimuksen ehdot-

  • Kennelnimen hakijan omistamalla koiralla tulee olla näyttelyistä vähintään 3 x laatuarvostelu erittäin hyvä (EH) tai jalostukseen käytettävällä koiralla jalostustarkastus. 
  • Hakijan täytyy olla ollut puoli vuotta yhdistyksen jäsenenä. 
  • Kennelnimen hakijalla ei saa olla tuomiota eläinsuojelurikoksesta.
  • Kennelnimen hakijan täytyy tehdä itsestään esittely ja toimittaa se hallituksen sihteerille. 

Mikäli puoltoa hakeva on jo kasvattanut pentueita, kasvattaja on noudattanut jalostusyksilöiden valinnassa seuraavia sääntöjä niin kasvattaessaan itse pentueita että antaessaan uroksia astutukseen:

⦁Ensimmäistä kertaa narttua penikoitettaessa tulee sen olla synnytyshetkellä alle viisivuotias.
⦁Yhden uroksen jälkeläismäärä saa kalenterivuodessa olla korkeintaan 25 Suomessa rekisteröityä pentua kuitenkin siten, että viimeinen rajan ylittävä pentue hyväksytään kokonaisuudessaan, ellei raja ole täyttynyt ennen astutusta. (Esimerkiksi, jos koiralla on jo 24 jälkeläistä, on sallittua käyttää sitä jalostukseen kyseisenä vuonna vielä kerran ja koko syntyvä pentue hyväksytään pentujen lukumäärästä riippumatta.)
⦁Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. Erityisesti jalostuskoirien valinnassa vältettäviä sairauksia tai ominaisuuksia ovat sellaiset, joiden voidaan katsoa aiheuttavan koiralle kipua tai haittaa tai vaikuttavan rodun elinvoimaisuutta vähentävästi. Lisätietoa jalostukseen soveltuvista koirista löytyy Jalostuksen Tavoiteohjelmasta.
⦁ Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää yhtä. Jos toisella osapuolella on tois- tai molemminpuolinen 1-asteen patellaluksaatio, tulee toisen osapuolen olla täysin tervepolvinen
⦁ Jos jalostukseen käytettävän koiran toisella vanhemmalla on todettu harmaakaihi, voi koiraa käyttää jalostukseen vain seuraavin ehdoin:
• Koiran toisen vanhemman tulee olla kaihivapaa
• Koiran tulee ensimmäisellä kerralla jalostukseen käytettäessä olla astutushetkellä vähintään 3 vuoden ikäinen. Kaihisairaan koiran jälkeläistä saa käyttää jalostukseen yhden kerran kalenterivuodessa.
• Koira tulee olla virallisesti todettu silmistään terveeksi joka kerta korkeintaan 6 kk ennen astutusta. • Kahta kaihisairaan vanhemman jälkeläistä ei saa yhdistää keskenään.
⦁Jalostukseen käytettävillä koirilla on oltava näyttelyistä vähintään laatuarvostelu EH kaksi kertaa tai molemmilla jalostustarkastus. Sitoumuskasvattajat voivat poiketa jalostuskoiran näyttelytulos-velvoitteesta kerran kalenterivuodessa tai noudattaa viiden erin sääntöä: Mikäli kasvattajalla on viidessä viimeisessä näyttelyikäisessä pentueessa vähintään viisi näyttelyssä laatuarvosanalla erinomainen palkittua koiraa, voi hän halutessaan poiketa jalostusyksilön näyttelytulos velvoitteesta. Viiden yksilön tuloksien on oltava hankittuna jo astutushetkellä.